MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 45/2017 z 21.12.2017

Raport Bieżący ESPI 45/2017

Tytuł:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku otrzymał Zawiadomienie  od  PROFOUND sp. z o.o. o przekroczeniu progu 5% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu