MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 25/2017 z 14.09.2017

Raport Bieżący ESPI 25/2017

Tytuł:
Podpisanie umów znaczących
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 września 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy, uznane przez Zarząd Spółki za znaczące. Umowy obowiązują w okresie od 14 września b.r. do końca roku 2028. Ich przedmiotem jest ustanowienie instrumentów finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju MŚP w woj. małopolskim: pożyczki oraz pożyczki dla Start-upów, oprocentowanych na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis - w zależności od rodzaju pożyczkobiorcy.
Łączna wartość obu umów to PLN 33.000.000,-
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu