MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 24/2017 z 14.09.2017

Raport Bieżący ESPI 24/2017

Temat:
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2017 roku otrzymał od p. Anety Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu