MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 23/2017 z 06.09.2017

Raport Bieżący ESPI 23/2017

Temat:

Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 05 września 2017 roku otrzymał od p. Waldemara Siwaka powiadomienie dotyczące nabycia akcji  Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu