MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 28/2017 z 18.07.2017

Raport Bieżący EBI nr 28/2017

Tytuł:

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii F3.

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu w sprawie emisji serii F3 obligacji zwykłych, na okaziciela w ilości 2.000 szt.  o wartości nominalnej 1.000 zł za sztukę.

Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes  Zarządu
Marcin Długołęcki