MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 24/2017 z 26.06.2017

Raport Bieżący EBI nr 24/2017

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2017 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 2. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin  Długołęcki 
Prezes Zarządu