MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 03/2017 z 01.02.2017

Raport Bieżący EBI nr 03/2017

Tytuł:

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii B i C.

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w sprawie emisji serii B i C obligacji zwykłych w ilości 5.000 szt. w każdej serii o wartości nominalnej 1.000 zł za sztukę.

Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po ich zakończeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu