MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 42/2015 z 23.12.2015

Raport Bieżący nr 42/2015

Tytuł:

Zwołanie NWZA na 18 stycznia 2016 r.

Treść: 

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2016 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w warszawskim biurze Spółki przy Pl. Kasztelańskim 3. 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu