MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 40/2015 z 17.12.2015

Raport Bieżący nr 40/2015

Temat:

Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2015  

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze firmy Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., jednocześnie wyrażając zgodę na zawarcie przez Zarząd stosownej umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki