MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 38/2015 z 26.11.2015

Raport Bieżący nr 38/2015

Temat:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – emisja akcji serii E

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym t.j. 26.11.2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 213.526,80 PLN, w drodze emisji 725.000 akcji zwykłych imiennych serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki