MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 34/2015 z 22.10.2015

Raport Bieżący nr 34/2015

Tytuł:

Podpisanie przez Emitenta umowy na dostawę skanerów dla Poczty Polskiej S.A.

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa na dostawę skanerów wraz z osprzętem dla Spółki „Poczta Polska” o wartości PLN 846.900,- netto. Realizację zamówienia ma nastąpić w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zarząd Emitenta uznał tę Umowę za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki