MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 27/2015 z 01.07.2015

Raport Bieżący nr 27/2015

Tytuł:

Realizacja  zamówienia w ramach umowy znaczącej 

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent zrealizował w dniu 30.06.2015 dostawę tabletów przemysłowych dla Kolei Mazowieckich – KM na kwotę netto PLN 4.500.000,-  w ramach Umowy z 18 marca 2015, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 14/2015

 
Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu