MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 25/2015 z 30.06.2015

Raport Bieżący nr 25/2015

Temat:

Odwołanie  osoby nadzorującej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta pojęło Uchwałę nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z którą ze składu Rady Nadzorczej Spółki, w następstwie złożonej przez siebie rezygnacji, został odwołany Pan Przemysław Krzemieniecki

 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu