MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 24/2015 z 30.06.2015

Raport Bieżący nr 24/2015

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2015 r.

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym przekazuje - w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu