MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 23/2015 z 30.06.2015

Raport Bieżący nr 23/2015

Temat:

Powołanie osób zarządzających

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza

Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki:

- Pana Marcina Długołęckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

- Pana Radosława Głuszkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawarte są w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu