MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 20/2015 z 18.06.2015

Raport Bieżący nr 20/2015

Tytuł:

Publikacja przyjętej przez Zarząd Emitenta Strategii rozwoju Spółki

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości treść, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, Strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Emitenta uznał ten dokument za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

 Andrzej Gluza