MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 16/2015 z 19.03.2015

Raport Bieżący nr 16/2015

Tytuł:

Rejestracja zmian w KRS, w tym rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym, w dokumencie rejestrowym Emitenta dokonano zmian wpisów objętych wnioskiem z 21 stycznia 2015 z późniejszymi uzupełnieniami dotyczących:

-  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty PLN 141.026,80, w drodze emisji 128.206 akcji serii D,

-  wskazania przeważającej działalności Emitenta – 62.09.Z;

- zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta raportowanych wcześniejszymi Raportami Bieżącymi EBI;

-  zmian w składzie Zarządu Emitenta raportowanych wcześniejszymi Raportami Bieżącymi EBI;

-  likwidacji Oddziału Spółki w Białymstoku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

Andrzej Gluza