MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 15/2015 z 19.03.2015

Raport Bieżący nr 15/2015

Tytuł:

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym, w dokumencie rejestrowym Emitenta dokonano zmiany wpisu o siedzibie Spółki. Aktualny adres siedziby Spółki to: 50-130 Wrocław, ul. Rzeźnicza 32-33.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

Andrzej Gluza