MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 14/2015 z 19.03.2015

Raport Bieżący nr 14/2015

Tytuł:

Podpisanie przez Emitenta umowy na dostawę tabletów przemysłowych dla Kolei Mazowieckich

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz umowy na dostawę, w formie leasingu finansowego na okres 5 lat, tabletów przemysłowych dla Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. o wartości PLN 4.500.000,- netto. Realizację Zamówienia ma nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zarząd Emitenta uznał tę Umowę za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

 Andrzej Gluza