MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 11/2015 z 04.03.2015

Raport Bieżący nr 11/2015

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że  w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa, z polskim podmiotem gospodarczym, której przedmiotem jest budowa platformy  rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych.

 Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest etapowo w terminie do 31 maja 2015 r. 

 Łączna wartość przedmiotu umowy  przekracza  6 300 000,00 zł netto.


Zarząd uznał umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta oraz perspektywy jego dalszego rozwoju.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

Andrzej Gluza                                                           

Prezes Zarządu