MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 9/2015 z 02.03.2015

Raport Bieżący nr 9/2015

Tytuł:

Odwołanie prokurenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent") informuje o odwołaniu prokury łącznej udzielonej Pani Beacie Piotrowskiej w dniu 11 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

           

                                                                                               Andrzej Gluza                                                           

                                                                                               Prezes Zarządu