MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 8/2015 z 20.02.2015

Raport Bieżący nr 8/2015

Tytuł:

Realizacja zamówienia w ramach umowy znaczącej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 19.02.2015  Emitent otrzymał od jednej z sieci handlowych zamówienie na dostawę  sprzętu multimedialnego na kwotę netto PLN 625.633,27. Jest to zamówienie, które będzie realizowane  w ramach umowy ramowej Mega Sonic S.A. z tym Podmiotem obowiązującej w 2015 r.
Dostawa sprzętu  przewidziana jest w terminie do 23 lutego 2015 r.. 

Emitent uznał realizację zamówienia za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki lub jego perspektywy rozwoju.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Andrzej Gluza                                                            

Prezes Zarządu