MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 2/2015 z 22.01.2015

Raport Bieżący nr 2/2015

Tytuł:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach: 

•          raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 12 lutego 2015 roku;

•          raport kwartalny za I kwartał 2015 r. -  13 maja 2015 roku;

•          raport roczny za 2014 r. – 2 czerwca 2015 roku;

•          raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 12 sierpnia 2015 roku;

•          raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 12 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

           

                                                                                                          Andrzej Gluza                                                           

                                                                                                          Prezes Zarządu