MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 68/2014 z 16.12.2014

Raport Bieżący nr 68/2014

Raport bieżący nr 68/2014

 

Tytuł:

Uzupełnienie treści Raportu nr 67/2014 z 16.12.2014

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") w uzupełnieniu treści Raportu bieżącego nr 67 z 16.12.2014r.  podaje kwotę zamówienia  na dostawę  multimedialnego sprzętu telekomunikacyjnego, realizowanego w dniu dzisiejszym, która wynosi  netto 187.060,- EUR.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

 

           

                                                                                                          Andrzej Gluza                                                           

                                                                                                          Prezes Zarządu