MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 66/2014 z 12.12.2014

Raport Bieżący nr 66/2014

Raport Bieżący nr 66/2014

Tytuł:

Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze firmy Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., jednocześnie wyrażając zgodę na zawarcie przez Zarząd stosownej umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.         

Andrzej Gluza                                       

Prezes Zarządu