MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 65/2014 z 12.12.2014

Raport Bieżący nr 65/2014

Tytuł:

Powołanie Członka Zarządu

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitenta") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu
w dniu 12 grudnia 2014 powołała w skład Zarządu Spółki Pana Dariusza Oziero i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

Emitent oddzielnym raportem bieżącym przekaże informacje dot. wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych Pana Dariusza Oziero.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Andrzej Gluza

Prezes Zarządu