MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 62/2014 z 10.12.2014

Raport Bieżący nr 62/2014

Raport Bieżący nr 62/2014

 

Tytuł:

Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2014 roku otrzymał oświadczenie Pana Marcina Długołęckiego o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Decyzja o rezygnacji podjęta została wobec spodziewanego obsadzenia zwalnianej funkcji przez przedstawiciela inwestora strategicznego. Pan Marcin Długołęcki pozostaje w Spółce na stanowisku Dyrektora Generalnego.

Zarząd Emitenta niniejszym dziękuje Panu Marcinowi Długołęckiemu za dotychczas okazane zaangażowanie na stanowisku Wiceprezesa  i pozytywny wpływ na rozwój Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

           

                                                                                               Andrzej Gluza                                                           

 

                                                                                               Prezes Zarządu