MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 59/2014 z 09.12.2014

Raport Bieżący nr 59/2014

Raport Bieżący nr 59/2014

 

Tytuł:

Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że do siedziby Spółki wpłynął życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kłuska, powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 26 listopada 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2014 z dnia 27 listopada 2014 r.

Wobec powyższego, Zarząd przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Załączniki:

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej

 

           

                                                                                                          Andrzej Gluza                                                           

 

                                                                                                          Prezes Zarządu