MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 52/2014 z 21.11.2014

Raport Bieżący nr 52/2014

Raport Bieżący nr 52/2014

 

Tytuł:

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że  w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa z jednym z operatorów usług pocztowych w Polsce, której przedmiotem jest dostawa radiowych urządzeń skanujących.

Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 31 grudnia 2014 r. 

 

Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 1 368 880,00 zł netto (1 683 722,40 zł brutto).

Zarząd uznał umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, transakcja wpłynie pozytywnie na przychody nie tylko w postaci wynagrodzenia należnego Spółce na podstawie wskazanej umowy, ale ze względu na możliwą długofalową współpracę z tym kontrahentem.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu