MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 39/2014 z 02.10.2014

Raport Bieżący nr 39/2014

Raport Bieżący nr 39/2014

 

Tytuł:
Powołanie tymczasowego członka Rady Nadzorczej

 

Treść:

 

Zarząd Spółki MEGASONIC S.A. (Emitent) informuje, iż zgodnie z § 11 pkt 4 statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Mirosława Kłuska na stanowisko tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.


Zgodnie z § 11 pkt 4 statutu Emitenta Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz
z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Szczegółowe informacje dot. tymczasowego członka Rady Nadzorczej zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu