MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 25/2014 z 18.07.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2014

 

Tytuł:

 

Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że do siedziby Spółki wpłynął uzupełniony kwestionariusz osobowy Członka Rady Nadzorczej - p. Jana Glińskiego, wybranego na to stanowisko Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014 z dnia 10.06.2014 r.

Wobec powyższego, Zarząd przekazuje w załączeniu kwestionariusz osobowy wskazanego Członka Rady Nadzorczej. Kwestionariusze pozostałych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 

            Andrzej Gluza                                                         Marcin Długołęcki

 

Prezes Zarządu                                                        Wiceprezes Zarządu