MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 18/2014 z 04.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 18

Raport bieżący nr 18/2014

 

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. o godz. 13.00, które odbędzie się w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

                        Andrzej Gluza                                                  Marcin Długołęcki

                        Prezes Zarządu                                                Wiceprezes Zarządu