MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 16/2014 z 26.05.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 16

Raport Bieżący nr 16/2014

 

 

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok 

 

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2013 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 28 maja 2014 roku (raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 4 czerwca 2014 roku. 

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Warszawa 2014-05-26