MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 14/2014 z 16.05.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 14

Raport Bieżący nr 14/2014

 

 

Tytuł:

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej 

 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 15.05.2014 roku Spółka została poinformowana o rezygnacji pana Pawła Sobkiewicza z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15.05.2014 roku. 

 

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Pawłowi Sobkiewiczowi za okazane zaangażowanie i pozytywny wpływ na rozwój Spółki. 

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Warszawa 2014-05-16