MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 12/2014 z 14.05.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 12

Raport Bieżący nr 12/2014

 

 

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mega Sonic S.A. wraz z projektami uchwał 

 

Treść:

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka" "Emitent"), informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godz. 13:00 w lokalu Spółki przy Pl. Kasztelańskim 3. 

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Warszawa 2014-05-04