MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 10/2014 z 07.03.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 10

Raport Bieżący nr 10/2014

 

 

Tytuł:

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka") zawiadamia, że w dniu 06.03.2014 roku Spółka została poinformowana o rezygnacji pana Tomasza Szczypińskiego ze stanowiska członka rady nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 06.03.2014 roku. Pan Tomasz Szczypiński rezygnuje z funkcji członka rady nadzorczej Spółki uznając, zgodnie z ustaleniami z Zarządem Spółki, iż jego rola jako członka rady związanego z procesem rozwoju Spółki i jej upublicznienia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dobiegła końca.

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Tomaszowi Szczypińskiemu za okazane zaangażowanie i pozytywny wpływ na rozwój Spółki.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".