MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 8/2014 z 21.02.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 8

Raport Bieżący nr 08/2014

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2014

 

 

Tytuł:

Informacje dotyczące tymczasowego Członka Rady Nadzorczej 

 

Treść:

Zarząd Spółki MEGASONIC S.A. (Emitent) przekazuje uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w postaci  informacji dotyczących Pana Waldemara Siwaka - nowo powołanego tymczasowego Członka Rady Nadzorczej.

 

W dniu 5 lutego 2014 r. zgodnie z § 11 pkt 4 statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 2 Pana Waldemara Siwaka na stanowisko tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Zgodnie z § 11 pkt 4 statutu Emitenta Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"