MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 6/2014 z 14.02.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014

 

 

Temat:

Korekta szacunkowych wyników finansowych za 2013 rok

 

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A., w związku z odchyleniem o ponad 20% od zakładanej wartości zysku netto, dokonuje korekty szacunkowych wyników finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 13 stycznia 2014 roku opublikowanym na stronie www.newconnect.pl w dniu 23 stycznia 2014 r., zgodnie z którymi Zarząd Spółki szacował osiągnięcie w 2013 r.:


Przychodów netto ze sprzedaży na poziomie: 11 450 000,00 zł

Zysku netto na poziomie: 250 000,00 zł


Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zarząd Spółka osiągnęła w 2013 r.:


Przychody ze sprzedaży na poziomie: 11 324 961,51 zł

Zysk netto na poziomie: 142 219,27 zł


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

 

 

 

                        Marcin Długołęcki                                     Andrzej Gluza

                        Wiceprezes Zarządu                                  Prezes Zarządu