MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 5/2014 z 07.02.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014

 

Temat:

Powołanie tymczasowego Członka Rady Nadzorczej

 

Treść:

Zarząd Spółki MEGASONIC S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 lutego 2014 r. zgodnie z § 11 pkt 4 statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 2 Pana Waldemara Siwaka na stanowisko tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z § 11 pkt 4 statutu Emitenta Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Spółka uzupełni informacje, dotyczące nowo powołanego tymczasowego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu poprzez przekazanie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

Marcin Długołęcki                                                                             Andrzej Gluza
Wiceprezes Zarządu                                                                         Prezes Zarządu