MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 3/2014 z 28.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014

 

 

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Treść: Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

 

•          raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 12 lutego 2014 roku;

•          raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 12 maja 2014 roku;

•          raport roczny za 2013 rok - 28 maja 2014 roku;

•          raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 12 sierpnia 2014 roku;

•          raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 12 listopada 2014 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku