MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 2/2014 z 24.01.2014

NR 2/2014 Z 24.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014

 

Temat:  Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C

Treść:  Zarząd Spółki MEGA SONIC S.A. informuje, że Zarząd GPW w Warszawie S.A. Uchwałą nr 82/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MEGA SONIC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii B,

2) 44.062 (czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwie) akcje serii C.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect