MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 1/2014 z 24.01.2014

NR 1/2014 Z 24.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014

 

Tytuł:  Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Treść:  Zarząd Spółki MEGA SONIC S.A. informuje, że w dniu 13.01.2014 r. został ponownie złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 44.062 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwóch) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".