Kontrakty serwisowe

Zapewniamy kontrakty serwisowe obsługiwane w centrach 
serwisowych producentów lub przez Mega Sonic. Proponujemy 
kontrakty serwisowe do wyboru wg wariantów sprawdzonych 
w największych firmach w Polsce.

Kontrakty serwisowe mogą zostać dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb. Wskazujemy rozwiązania o optymalnym
wskaźniku kosztów do poziomu gotowości i szybkości 
eliminacji zaburzeń pracy.

Zapewniamy obsługę serwisową między innymi największym 
firmom w Polsce, ponieważ działamy szybko i skutecznie.

W ramach kontraktów serwisowych zapewniamy:

  • Ekspresowy Helpdesk telefoniczny oraz e-mail,
  • Naprawy w serwisie Mega Sonic,
  • Naprawy w siedzibie klienta,
  • Urządzenia zastępcze na czas naprawy,
  • Konserwacje i przeglądy okresowe.

Kontakt w sprawie kontraktów serwisowych

serwis@megasonic.pl