MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 32/2016 z 02.12.2016

EBI Raport bieżący Nr 32/2016

Tytuł:

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A.

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w sprawie emisji 5.000 obligacji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł.

Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu