MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 31/2016 z 25.11.2016

EBI Raport bieżący Nr 31/2016

Tytuł:

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął informację o dokonaniu wpisu podwyższenia przez sąd rejestrowy kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy). Faktyczne podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w dniu objęcia akcji o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2016 oraz 27/2016.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu