MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 29/2016 z 09.11.2016

EBI Raport bieżący Nr 29/2016

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport okresowy Spółki za III kwartał 2016 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 15 listopada 2016 roku (raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.),  zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2016 roku.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ma na celu dostosowanie terminu publikacji raportu kwartalnego do wymogów określonych §6 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Długołęcki    
Prezes Zarządu