MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 26/2016 z 07.10.2016

ESPI Raport bieżący Nr 26/2016

Temat:  
Zamówienie na dostawę urządzeń.

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 06 października 2016 roku do Spółki wpłynęło kolejne Zamówienie od podmiotu: Ingram Micro Poland sp. z o.o. na dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej na kwotę netto EUR 454.500,00. Zamówienie jest realizowane na zasadach rynkowych, właściwych dla tego rodzaju współpracy. Spodziewany termin dostawy urządzeń: 43 tydzień 2016 r. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu