MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 21/2016 z 05.09.2016

ESPI Raport bieżący Nr 21/2016

Tytuł:

Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub blisko z nimi związane

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 02 września 2016 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące przyjęcia darowizny akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki