MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 17/2016 z 30.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 17/2016

Tytuł:

Zamówienie na  dostawę  urządzeń

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. do Spółki wpłynęło Zamówienie od podmiotu: VDS Europe na dostawę „Sprzętu infrastruktury sieciowej” na kwotę netto EUR 951.000,00. Zamówienie jest realizowane na zasadach rynkowych, właściwych dla tego rodzaju współpracy. Spodziewany termin dostawy urządzeń: 31 sierpnia 2016 r. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu