MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 16/2016 z 24.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 16/2016

Tytuł:

Zawiązanie spółki EMOST sp. z o.o., sp. k.  z  siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisana została umowa spółki komandytowej EMOST sp. z o.o., sp. k., w której Komandytariuszem został Mega Sonic S.A. wnosząc wkład pieniężny w wysokości PLN 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) stanowiący 94% udziałów. Komplementariuszem w spółce jest EMOST sp. z o.o. z udziałem 5%, a drugim Komandytariuszem z udziałem 1% - p. Paweł Grzonek. Zawiązanie spółki dokonane zostaje w ramach realizacji Strategii rozwoju Mega Sonic zatwierdzonej i opublikowanej w 2015 r. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu